ให้บริการเช่าสื่อ ป้ายโฆษณา ป้ายในปั้มปตท. Jiffy

สื่อโฆษณาในปั้มปตท. PTT Jiffy

สื่อโฆษณาในปั้มปตท.

สื่อโฆษณา ในปั้ม PTT Jiffy

มีอยู่ 24 จังหวัด ในประเทศไทยและมีสถานีปั้ม มากกว่า 150 สถานีทั่วประเทศ ซึ่งโดยปกติแล้วผู้คนส่วนใหญ่ มักจะแวะพักรถหรือเข้าห้องน้ำ เข้าร้านสะดวกซื้อ

ปริมาณผู้คนที่ใช้บริการปั้ม ประมาณ 18 ล้านคน ต่อเดือน นับว่าเป็นสื่อที่น่าสนใจไม่น้อย สำหรับการลงโฆษณา

แผงผังที่อยู่ของสื่อโฆษณาในปั้มปตท.

ภานในปั้มจะประกอบไปด้วยร้านสะดวกซื้อ Jiffy ร้านกาแฟ Amazon และร้านอาหาร food court

สื่อโฆษณาในปั้มปตท. แผนผัง
สื่อโฆษณาในปั้มปตท. แผนผัง

แผงผังที่อยู่ของสื่อโฆษณาในปั้มปตท. PTT

ภานในปั้มจะประกอบไปด้วยร้านสะดวกซื้อ Jiffy ร้านกาแฟ Amazon และร้านอาหาร food court

  • ป้าย MUPI MEDIA

  • ป้าย IN – OUT MEDIA

  • BUMPER MEDIA

  • CAR TENT CARD

  • URINAL PANEL

  • DOOR WARP

  • MIRROR WRAP

สื่อโฆษณาในปั้มปตท. ป้ายโฆษณา mupi

ป้าย MUPI

สื่อโฆษณาในปั้มปตท. ป้าย MUPI มีด้วยกัน 2 หน้า

มีอยู่ด้วยกัน 3 จุด

2 จุดแรก จะอยุ่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ Jiffy ป้ายรับสายตา ผู้คนที่จอดรถบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ และผู้คนที่ออกจากร้านสะดวกซื้อ

อีก 1 จุด ป้ายอยู่บริเวณหน้าร้านกาแฟชิ่อดัง คาเฟ่ อเมซอน (Cafe Amazon) ป้ายรับสายตาผู้คนที่เข้ามาใช้บริการร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน

สื่อโฆษณาในปั้มปตท.ป้าย Mupi โฆษณา M-storm
ป้าย Mupi โฆษณา Pajero-Sport ในปั้ม PTT
ป้าย Mupi โฆษณา coke ในปั้ม PTT
ป้าย Mupi โฆษณา Generali ในปั้ม PTT ปตท.

ป้าย IN – OUT

ป้ายโฆษณาขาเข้า (IN) รับรถบนถนนที่วิ่งเข้าปั้ม จำนวน 1 ป้าย

ป้ายโฆษณาขาออก (OUT) รับรถบนถนนที่วิ่งออกจากปั้ม จำนวน 1 ป้าย

ป้ายในปั้มปตท. jiffy เข้า ออก
ป้ายในปั้มปตท. jiffy ออก โฆษณา coke
ป้ายในปั้มปตท. jiffy เข้า โฆษณา coke
สื่อในปั้ม PTT car tent card

สื่อโฆษณาในปั้มปตท. ป้าย CAR TENT CARD

เป็นป้ายที่วางอยู่ฝากระโปรงรถระหว่างเติมน้ำมันรถ สามารถทำสื่อโฆษณาได้หลากหลายรูปแบบ ส่วนมากจะเป็นสื่อโปรโมชั่น ตัวอย่างเช่น เติมน้ำมัน 500.- แถม น้ำ 1 ขวด เป็นต้น

เหมาะสำหรับ ธุรกิจที่เน้นด้านบริการ หรือ การส่งเสริมการขาย เพื่อจดจำแบนรด์สินค้าได้มากยิ่งขึ้น

ป้าย car tent card ในปั้ม ปตท. condo พฤกษา
ป้าย car tent card ในปั้ม ปตท. coke
ป้าย car tent card ในปั้ม ปตท. citibank

ป้าย  Bumper

ป้าย Bumper  มี 2 ด้าน เป็นสื่อโฆษณาที่อยู่ตรงกลางปั้ม ระหว่างจุดบริการเติมน้ำมันในปั้ม เป็นสื่อโฆษณาที่ตรอกย้ำ แบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดี และเป็นจุดเด่นอีก 1 จุดที่ผู้ใช้บริการในปั้มน้ำมันจอดรถรอผู้ใช้บริการท่านอื่นเติมน้ำมันอยู่

ป้าย bumper ในปั้ม PTT ปตท. jiffy
สื่อโฆษณาในปั้มปตท. ป้าย bumper
ป้าย bumper ในปั้ม PTT ปตท. jiffy โฆษณา birdy back