จอโฆษณา led สงขลา สี่แยกศุภสารรังสรรค์

รับสายตาจากถนนศุภสารรังสรรค์ ที่ตรงมาจากตลาดกิมหยง ใกล้กับศูนย์รถต่างๆ ,โรงพยาบาล ,มูลนิธิฯ