ป้ายบิลบอร์ด Billboard ถนนกาญจนาภิเษกขาออก ไปทางด่วนบางขุนเทียน บางนา