ป้ายบิลบอร์ด Billboard เชียงราย แยกไฟแดงถนนธนาลัย

รับรถที่วิ่งบนถนนธนาลัยและถนนงำเมือง