ป้ายโฆษณา led กรุงเทพ ทางด่วนบางนา กม 4.5

รับรถบนทางพิเศษบูรพาวิถี(ด้านบน) และถนนบางนา-ตราด(ด้านล่าง) ที่มาจากสุวรรณภูมิ มุ่งหน้าแยกบางนา