ป้ายโฆษณา led จังหวัดชลบุรี วงเวียนปลาโลมา

รับรถที่วิ่งตรงวงเวียนปลาโลมาทุกด้าน ใกล้กับเทอมินอล 21 ,ฺBEST SUOERMARKET ,ดุสิต ธานี