ป้ายโฆษณา led แพร่ ถนนยันตรกิจโกศล

ถนนยันตรกิจโกศล เป็นถนนที่มีผู้คนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก สามารถไปจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ ด้วยถนนเส้นทางนี้ และถนนเส้นนี้ยังรายล้อมไปด้วย ตลาดสด วัด โรงพยาบาล