ป้ายโฆษณา led พิษณุโลก วงเวียนรถไฟพิษณุโลก

สถานีรถไฟพิษณุโลกหลังแรก ตั้งอยู่บริเวณถังดำ ( ถังประปาเติมน้ำรถจักรไอน้ำ ) ด้านใต้ของสถานีปัจจุบัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ( พ.ศ.2482-2488 ) ได้ถูกทหารญี่ปุ่น โจมตีด้วยการยิงปืนกลทางอากาศ และลูกระเบิดพังเสียหาย จนใช้การไม่ได้ … พ.ศ.2498 ได้เริ่มนำรถจักรดีเซลมาใช้แทน พ.ศ.2500 คาดว่าน่าจะปลดประจำการรถจักรไอน้ำ