ป้ายโฆษณา led พิษณุโลก สี่แยกมัสยิดปากิสตาน

ป้ายรับรถที่วิ่งบน ถ.ธรรมบูชา ถ.พระองค์ดำใกล้กับมัสยิด ,รร.ไกรแสง เพลส