ป้ายโฆษณา led สามแยกตลาดเก่า 2 จ.กระบี่

จอรับรถขาเข้าจากถนนปากน้ำกระบี่ ขาเข้าอ่าวนาง มุ่งหน้าตัวเมืองกระบี่ ผ่านถนนกาจรัส และรับเส้นทางขาเข้าอ่าวนางจากถนนวัชระ ถนนปากน้ำ