ป้ายโฆษณา led สุราษฎร์ธานี สี่แยกอนามัย

สี่แยกอนามัย เป็นเส้นทางหลักสำคัญในการเดินทางไปยังจุดสำคัญในเมืองสุราษฎร์

อาทิ ,รร.สุราษฏร์ธานี,วิทยาลัยเทคนิดสุราษฎร์ธานี,โรงเรียน เทศบาล 4 โรงเรียน

เทศบาล 5,องค์การโทรศัพท์,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,สถานีโทรทัศน์ NBT,ตลาดสำเภาทอง, ที่สำคัญคือ แหล่งศูนย์รวมราชการทั้งหมดของสุราษฎร์ธานี เช่น ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด ตรวจคนเข้าเมือง สรรพากรจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกันสังคม ศูนย์ดำรงธรรม กอ.รมน. สัสดีจังหวัด เป็นต้น