ป้ายโฆษณา led สุราษฎร์ธานี โรงแรมซีบีดี (CBD)

รับสายตาคนที่ขับรถมาจาก ถนนชนเกษม และ ถนนหน้าเมือง ใกล้กับศาลหลักเมือง ,ตลาดศาลเจ้า ,ตลาดสดเทศบาลเมืองสุราษ,วัดไทร วัดธรรมบูชา ,แม่น้ำตาปี