ป้ายโฆษณา led อุดรธานี แยกสามพร้าว

รับสายตารถที่ขับบน ถนนอาเซียนไฮเวย์ทางยกระดับถนนนิตโย และรถที่มุ่งหน้าจากอุดรธานี เข้าสู่จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู