ป้ายโฆษณา led อุดรธานี แยกโรงแรมเจริญโอเต็ล

รับสายตารถที่ขับบน ถนนอาเซียนไฮเวย์ทางยกระดับถนนนิตโย และรถที่มุ่งหน้าจากอุดรธานี เข้าสู่จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู