MACOรอเวลาต่อยอดธุรกิจ ลุ้นครึ่งปีหลังเม็ดเงินสื่อฟื้น

ทันหุ้น – MACO คาดว่าช่วงครึ่งปีหลัง2563 จะเกิดการ rebound ของผลการดำเนินงานในธุรกิจสื่อโฆษณา หลังครึ่งแรก2563 พิษโควิด-19 กดดัน แจ้งเลื่อนประกาศงบไตรมาส 1/2563 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคาม 2563 ส่วนแผนการขยายลงทุนอาจต้องรอดูสถานการณ์ที่เหมาะสม

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO เปิดเผยว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อสื่อโฆษณาโดยเฉพาะสื่อโฆษณานอกที่พักอาศัย (Out of home media) เนื่องจากอิงตรงกับการเติบโตของเศรษฐกิจและกำลังซื้อภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลด GDP จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตที่ 2.8% ในปี 2563 เป็นติดลบถึง 5.3% สะท้อนต่อสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

ประกอบกับด้วยสถานการณ์ในตอนนี้มีความไม่แน่นอนสูงและคาดการณ์ได้ยาก ทำให้ระหว่างนี้บริษัทต้องให้การจับตาดูสถานการณ์อยู่ตลอดเพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้ทันท่วงที และเพื่อเป็นการลดผลกระทบทางธุรกิจให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาทางบริษัทมีการเจรจาขอให้ลูกค้าเลื่อนเวลาการฉายสื่อโฆษณาไปยังช่วงครึ่งปีหลังแทนการลดราคาหรือยกเลิก เพราะในอนาคตทางบริษัทคาดว่าการขึ้นราคาให้กลับมาตามเดิมจะทำได้ลำบาก

ครึ่งปีหลังเม็ดเงินสื่อฟื้น

จากปัจจัยดังกล่าวทำให้คาดว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นเในไตรมาสที่ 1/2563/64 และจะ rollover ต่อไปยังไตรมาสที่ 2/2563/64 ดังนั้น ช่วงนี้จึงอาจจะยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับการลงทุนใหม่ๆ เพราะการเข้าไปเจรจาข้อตกลงต่างๆ มีความยากลำบากมากกว่าปกติ โดยหากว่าสถานการณ์คลี่คลายภายในช่วงกลางปีนี้บริษัทคาดว่าช่วงครึ่งปีหลังจะเกิดการฟื้นตัวกลับมา (rebound) ของผลการดำเนินงานในธุรกิจสื่อโฆษณา โดยทางบริษัทวางแผนที่จะมุ่งลงทุนในธุรกิจสื่อที่มีศักยภาพในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบทวีปอาเซียน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนและเจรจากับพันธมิตรท้องถิ่นที่มีศักยภาพ แต่เบื้องต้นอาจยังไม่สามารถระบุรายละเอียดของกำหนดเวลาได้ชัดเจนเพราะต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และต้องรอให้สถานการณ์ในปัจจุบันคลี่คลายลงก่อน

“ต้องยอมรับว่าจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และมีการขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นในช่วงที่่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจสื่อโฆษณาและโดยเฉพาะนอกที่พักอาศัย หลักๆ เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้เราคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกปี 2563 อาจมีการชะลอไปในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจ แต่หากว่าสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายลงไปได้ภายในช่วงกลางปี ก็มองว่าเศรษฐกิจจะเริ่มกลับมานตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ดี เราเองก็ไม่นิ่งนอนใจมีการเข้าไปเจรจากับลูกค้าเพื่อเลื่อนกำหนดการโฆษณาทดแทนการยกเลิกในช่วงครึ่งปีหลัง”

เลื่อนแจ้งงบQ1/63

สำหรับการประกาศงบผลการดำเนินงานรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคาม 2563เนื่องจากผลกระทบบริษัทย่อยที่จัดตั้งในประเทศมาเลเซีย ทั้งที่ถือหุ้นโดยตรง และถือหุ้นโดยอ้อมในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซียผ่านVGI Global Media Malaysia Sdn.Bhd.(VGM) โดยรัฐบาลมาเลเซียมีการบังคับใช้มาตรการ The movement Control order(MCD)เพื่อควบคุมการระบาดโควิด-19ซึ่งมีการระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศมาเลเซีย จากมาตรการดังกล่าวทำให้บริษัทไม่สามารถจัดทำและส่งงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาค2563 ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)และเพื่อเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : thunhoon.com